Stypendia

– pomoc materialna

Stypendia

 

Rodzaje stypendiów

W ramach środków przyznawanych przez państwo uczelnia przyznaje stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami, oraz jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli studiujecie na kilku kierunkach równocześnie wówczas możecie otrzymać stypendium danego rodzaju tylko na jednym kierunku studiów – według własnego wyboru. Natomiast jedna osoba może otrzymywać różne rodzaje ww. stypendiów jednocześnie (np. otrzymywać stypendium rektora oraz stypendium ministra). Warunkiem jest spełnienie kryteriów każdego z otrzymywanych świadczeń.

 

Kto może ubiegać się o stypendia?

O pomoc materialną mogą ubiegać się studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, również w trybie niestacjonarnym. Stypendia mogą otrzymywać studenci niezależnie od wieku.

Jednocześnie o uczelniane świadczenia pomocy materialnej nie mogą ubiegać się studenci, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia oraz ci, którzy uzyskali już tytuł magistra lub równorzędny i podejmują naukę na kolejnych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia – niezależnie, kiedy i na jakim kierunku uzyskali dany tytuł.

Pomoc materialna dla studenta, stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi przyznaje komisja stypendialna.

 

 

Stypendia od października dla studentów pierwszego roku.

 

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00