Bezpieczeństwo wewnętrzne

Psychologia

Prawo

Kierunki

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalizacje:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Specjalizacje:

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji

 

Absolwent potrafi dokonać obserwacji i interpretacji stosunków społecznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin. Potrafi i identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułuje sposoby praktycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do aktywności i wspierania działalności specjalistycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Psychologia – studia jednolite magisterskie (możliwość nauki w systemie 3 letnim realizując program z 5 lat)

Specjalizacje:

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią
 • Psychologia systemowa - wspomagania rozwoju człowieka
 • Psychologia nowych technologii
 • Psychologia w zarządzaniu i biznesie

 

Absolwent kierunku psychologia potrafi prawidłowo wyjaśniać, analizować i tłumaczyć zjawiska psychospołeczne o różnym podłożu i dynamice oraz ich wzajemne związki. Jest w stanie rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka.

Ma umiejętność prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia.

Potrafi przeprowadzić diagnozę trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych, dokonać diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka, współpracować z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami.

 

Prawo – studia jednolite magisterskie  (możliwość nauki w systemie 3 letnim realizując program z 5 lat)

 

Absolwent kierunku prawo sprawnie posługuje się terminologią prawniczą z poszczególnych gałęzi prawa w sposób pozwalający na profesjonalne wykonywanie zawodów prawniczych oraz potrafi porozumieć się z przedstawicielami tych zawodów, a także z innymi kręgami odbiorców. Potrafi wykorzystać wiedzę w celu ustalenia stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa i możliwości ich zastosowania. Potrafi krytycznie oceniać i właściwie interpretować przepisy prawne, orzecznictwo, stawiać hipotezy i je weryfikować, formułować na ich podstawie wnioski wraz z uzasadnieniem

 

Gwarantujemy wszechstronny rozwój studentów, dostarczając każdemu z nich narzędzia niezbędne do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

 

Uczymy umiejętności praktycznych!

Nasi Studenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • Administracji państwowej i służbach mundurowych
 • Ośrodkach pomocy społecznej szeroko pojętej (MOPS, GOPS, domy dziecka, poradnie, świetlice środowiskowe)
 • Urzędy Skarbowe, kancelarie radcowskie, prawne i notarialne, Urzędy Miasta i Gminy

 

Cechuje nas:

 • wysoka jakość kształcenia
 • skrócony okres nauki
 • wysoko wykwalifikowana kadra
 • Miesięczne opłaty czesnego
 • 100% refundacji PFRON – opóźniony termin płatności

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00