Aktualności

 

 

Konkurs -Bezpłatny indeks

 

Do wygrania roczne czesne na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi na dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

 

Do dnia 30 lipca 2024 roku należy napisać pisemne prace na temat:

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

"Strategia bezpieczeństwa RP w obecnej sytuacji geopolitycznej"

 

Psychologia

recenzję filmu ,,7 uczuć,, M. Koterskiego

 

Prawo

"Aspekty moralne wybranego  przez siebie paragrafu Kodeksu Karnego"

 

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać na adres  jwoznicka@wsbw.pl   wraz z podaniem oraz formularzem zgłoszeniowym na studia do dnia 30 lipca 2024 roku.

 

Uczelnia kieruje konkurs w stronę wszystkich osób zainteresowanych studiami w WSBW w Łodzi.

Strona Główna

Kontakt

BIP

Wykład z funkcjonariuszemCBA

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna autorski  projekt spotkań z praktykami z zakresu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 17 w siedzibie uczelni. Gościem specjalnym spotkania będzie funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przedstawiona zostanie tematyka działań antykorupcyjnych oraz przepisów jakie regulują to zagadnienie.

W ramach spotkania można będzie zapoznać się z tematyką przeciwdziałania korupcji i usłyszeć jak w praktyce wygląda praca służb, oczywiście z wyłączeniem aspektu działań na poziomi informacji niejawnych.

Każdy uczestnik spotkania będzie mógł zadać pytania i porozmawiać ze specjalistami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości o charakterze korupcyjnym.

Wykład Ogólnouczelniany

 

W dniu 26 listopada 2022 r. w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie WSBW w Łodzi odbędzie się wykład Pana mgr Dariusza Lorantego - "Negocjacje specjalne w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa"

 

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

 

mgr Dariusz Loranty- policjant i negocjator , dowódca zespołu negocjatorów polskich , były pracownik Komendy Stołecznej Policji oraz centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji BOA, autor „Siedem dni z życia psa. Prawdziwe zbrodnie , prawdziwe śledztwa” ; Warszawa: The Facto 2015 oraz „Spowiedź psa . Brutalna prawda o polskiej policji” ; Warszawa Fronda 2013

 

Rektorat WSBW

 

 

HARMONOGRAM

 

 

 

Łódzkie StudiaHumanistyczne

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi z przyjemnością informuje, że rozpoczynamy wydawanie czasopisma naukowego pt. „Łódzkie Studia Humanistyczne”. Czasopismo poświęcone będzie szeroko pojętej tematyce związanej z naukami społecznymi i humanistycznymi.

Rolą czasopisma jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, szczególnie kwestii dotyczących charakteru dzisiejszego, nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa w ujęciu zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, psychologii czy też prawa pragniemy poddać pod dyskusję dynamicznie rozwijający się nowy porządek społeczny, tworzący jakże złożoną rzeczywistość, perturbacje w świecie polityki, nowe formy edukacji, czy też zmiany na rynku pracy. Obok artykułów specjalistycznych pragniemy również zamieszczać teksty popularnonaukowe, wspomagające proces dydaktyczny.

Czasopismo będzie stanowiło forum prezentacji badań prowadzonych w Uczelni, będzie również miejscem dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach współczesnej nauki. W szczególności zamierzamy publikować teksty z zakresu nauk prawnych (kryminologia, kryminalistyka, prawo karne, prawo administracyjne, nauka o państwie i prawie) nauk o bezpieczeństwie, socjologii, psychologii. Czasopismo będzie otwarte zarówno dla pracowników Uczelni jak i autorów zewnętrznych.

 

W imieniu Redakcji czasopisma mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej i humanistycznej.

 

 

Rekrutacja

 

15% Zniżki - informacje w spocie reklamowym

https://www.youtube.com/watch?v=fb-pwmblktc&t=14s

lub https://wsbw.pl/kontakt.html

Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe– w zakresie prawa

 

Celem szkolenia stażowego jest:

- przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów min. prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa.

- nabycie umiejętności porównania oraz dostosowania przepisów prawnych w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie

 

Uczestnicy pozyskają wiedzę o roli prawnych regulacji i zmianach ważnych nie tylko w praktycznej ich działalności zawodowej, lecz i tej służącej pozyskaniu wiedzy szerszej, przewidzianej aktualnym stanem prawnym obowiązującym w organach państwa i innych podmiotach realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między systemami prawa polskiego, ukraińskiego i UE.

Adresaci

 Szkolenie adresowane jest dla prawników, notariuszy, radców podatkowych i prawnych, urzędników samorządowych i państwowych, pracowników dydaktycznych, naukowych oraz dla wszystkich zainteresowanych wiedzą o administracji w aspekcie społecznym i prawnym.

 

Korzyści:

1.Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający opanowanie treści materiału teoretycznego i praktycznego w ilości 180 godzin

(6 punktów)

2. Każdy będzie miał możliwość zamieszczenia publikacji abstraktów na jeden z proponowanych tematów w elektronicznym czasopiśmie naukowym  WSBW w Łodzi - ,,Łódzkie Studia Humanistyczne,,

 

Program zajęć:

 dr Artur Lis – 23.05.22 rok godz. 17.00

1.Globalne zasady prawa w Polsce i UE;

2.Teoretyczne i praktyczne aspekty dostosowania systemu prawnego Ukrainy do prawa UE;

 

dr Rafał Bazaniak – 25.05.22 rok godz. 17.00

3.System prawny i regulacja prawna organizacji władzy wykonawczej na Ukrainie iw Polsce: aspekt prawny;

4.Porównawczo - prawne aspekty interpretacji funkcji prawa na Ukrainie i w Polsce.

 

*Poza wykładami każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej pracy.

 

Koszt 90 Euro. Przelew na konto WSBW w Łodzi. Grupa uczestników od 15 osób.

PKO BP PL 64 1020 1165 0000 4102 0284 2821

SWIFT BPKO PL PW

"Bezpłatny indeks"- Konkurs

 

Wraz z rozpoczętą 4 kwietnia br.  rekrutacją na semestr letni,

zapraszamy Państwa do konkursu.

 

Do wygrania studia wyższego wykształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi na dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

 

 

W dniach 25.05 – 28.05. 2022 pod linkiem konkursowym należy:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d3IxvnI2f0iPaCBZrZC0NVIwkFr54EhOuEQ66qnsgOhUODdUNFowTVJJT1NLMzc2QkdVMlhPMFVOSy4u

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz kryminologia
  • rozwiązać test
  • Psychologia
  • napisanie pracy ,,Stres – wyzwania i zagrożenia,,
  • Prawo
  • napisanie pracy ,,Możliwości zmiany warunków prawnych w sytuacjach nadzwyczajnych w obszarze struktur unijnych,,

 

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać na adres rekrutacja@wsbw.pl wraz z podaniem oraz formularzem zgłoszeniowym na studia do dnia 28 maja 2022 roku.

 

  • O wygranej zdecyduje najciekawsza praca, którą wybierzemy spośród wszystkich zgłoszeń lub największa liczba punktów z testu (bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia).
  • Dodatkowo 10 pierwszych osób, które prześle prace lub udzieli odpowiedzi na pytania konkursowe pod tym postem, dostanie rabat w wysokości 10% na wybranym przez siebie kierunku studiów .

 

Laureaci Konkursu nie tylko będą mieli możliwość studiowania przez rok zupełnie za darmo, ale również otrzymają atrakcyjne rabaty na kolejne lata studiów.

 

Uczelnia konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski

Dzień Otwarty 4.06.2022

 

Drodzy Kandydaci!

Zapraszamy Was na wiosenny dzień otwarty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbędzie się stacjonarnie w sobotę 4 czerwca br. w godz. 10:00 – 14:00 w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi.

Na uczestników czeka duża dawka niezbędnej wiedzy! Danego dnia dowiecie się m.in. jakie są zasady rekrutacji na interesujące Was kierunki, jak przebiegać może Wasza ścieżka kształcenia, a także jakie perspektywy zawodowe na Was czekają po studiach, jakim zapleczem dydaktycznym dysponujemy. Przede wszystkim spotkacie się i porozmawiacie z naszymi przedstawicielami uczelni i studentami!

Dzień Otwarty 9.04.2022

 

Drodzy Kandydaci!

Zapraszamy Was na wiosenny dzień otwarty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbędzie się stacjonarnie w sobotę 9 kwietnia br. w godz. 10:00 – 15:00 w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi.

Na uczestników czeka duża dawka niezbędnej wiedzy! Danego dnia dowiecie się m.in. jakie są zasady rekrutacji na interesujące Was kierunki, jak przebiegać może Wasza ścieżka kształcenia, a także jakie perspektywy zawodowe na Was czekają po studiach, jakim zapleczem dydaktycznym dysponujemy. Przede wszystkim spotkacie się i porozmawiacie z naszymi przedstawicielami uczelni i studentami!

Kształtowanie stosunków polsko-ukraińskich na przełomie XX/XXI wieku- Wykład otwarty

 

Zapraszamy na lekcję otwartą w dniu 15 grudnia o godz. 11.00.

Prowadzącą: Dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturalnego

Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Wydziału Nauk o Polityce i Kulturze

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

(Polska)

 

https://teams.live.com/meet/94433822072468

 

Wizyta w Kijowie

 

W dniach 27-29 sierpnia 2021 roku wykładowcy w składzie: Prof. u. dr hab. Izabela Dorota Balińska, dr Artur Lis, dr Mariusz Sokołowski, mgr Monika Łazowska, mgr Michał Sadowski, mgr Dagmara Nowacka i mgr Przemysław Kozłowski odwiedzili Kijów, by spotkać się z władzami uczelni oraz  kadrą  MAZP oraz zwiedzić to piękne miasto.

Podczas spotkania z władzami kijowskiej uczelni wykładowcy rozmawiali o dalszej współpracy i przedmiotach z zakresu bezpieczeństwa i psychologii, które będą wykładane na obu uczelniach, a także przyszłej współorganizowanej konferencji na temat bezpieczeństwa.

 

 

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00